ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง บดฮ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bdhcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านดอยฮาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอยฮาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 7 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 12 6 18 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 13 6 19 1
ป.5 15 3 18 1
ป.6 7 4 11 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 7 5 12 1
รวม 70 36 106 8
โรงเรียนบ้านดอยฮาง


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านดอยฮาง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon